Tillgänglighet för Nypscentralen

Tillväxtverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Det här dokumentet beskriver hur Nypscentralen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? Om du behöver innehåll från nypscentralen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kontaktar oss på följande sätt:

Via e-post.
Via telefon: 08-681 91 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är nästan helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem med tilllgängliga pdf:er.

  • Tillväxtverket har i dagsläget inga mallar för tillgängliga dokument, därför har vi otillgängliga dokument på vår webbplats. Det innebär att de inte kan läsas korrekt av hjälpmedelsanvändare. Användare är alltid välkommen att höra av sig till oss så ska vi se till så att ni får tillgång till informationen på annat vis tills mallarna är tillgängliga.

Upptäcker du att vår tillgänglighet brister i andra områden kan du att kontakta oss.

Få mer information genom att läsa våra webbriktlinjer Öppnas i nytt fönster..

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av nypscentralen.se när vi tog fram den nya webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 9 juli 2021.

Webbplatsen publicerades 14 januari 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 juli 2021.