Hantering av personuppgifter

Här ger vi allmän information om vår personuppgiftsbehandling med hänsyn till GDPR. Mer specifik information ges på olika sätt direkt till de som berörs.

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt.

När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i dataskyddsförordningen (GDPR). Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in.

Rättsliga grunder i GDPR

De rättsliga grunder i GDPR som främst är aktuella för Tillväxtverket är de som kallas för allmänt intresse och myndighetsutövning. Eller med andra ord: Vi får behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att arbeta effektivt med uppdrag i vår förordning eller i specifika regeringsuppdrag, samt när det är nödvändigt för att fatta beslut som påverkar enskilda.

Namn och kontaktuppgifter till personer vi samarbetar med eller som företräder verksamhet som vi finansierar är de typer av personuppgifter som vi använder mest.

Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vilka rättigheter har du enligt GDPR?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Tillväxtverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Personuppgifter i vårt nyhetsbrev

För att du ska kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver vi din e-postadress. Det är även valfritt för dig att lämna ditt namn. Anledning till det är att vi lättare kan hitta dig i vår prenumerationslista och ta bort dig, om du vill det. Annars behöver du berätta vilken e-postadress prenumerationen gäller.

Du kan även på egen hand avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Då försvinner din e-postadress från tjänsten vi använder för att skicka ut våra nyhetsbrev. Det här gör du via nyhetsbrevet.

Besöksstatistik

För att förstå hur webbplatsen används och skaffa underlag för vårt förbättringsarbete samlar vi in statistik om varje besök via statistikverktyget Google Analytics. Uppgifterna innehåller till exempel data om cookie ID, IP-nummer, webbläsare och vilka sidor som blir besökta och sparas i 26 månader.

Mer specifikt använder vi cookies för att identifiera om du är en återbesökare eller inte. Vi sparar det unika nummer som cookien i din webbläsare får (ett cookie ID). IP-nummer används för att identifiera geografisk hemvist på våra besökare.

Kontakt

Vid frågor kan du kontakta Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller skicka ditt ärende till webmaster@tillvaxtverket.se och dataskyddsombud@tillvaxtverket.se.

Är du missnöjd över hu vi hanterar personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).