De här rapporterna uppdateras dagligen och innehåller data från föregående dag.

Innehåller:

  • Bemyndigande, visar skulden (återstår att utbetala) i förhållande till bemyndiganderam från Regleringsbrev vid årets början. Skulden uppdateras dagligen.
    (Exklusive affärsutvecklingscheckar, uppföljning/utvärdering, skärgårdsprojekt, REACT-EU, Stöd till korrisionsskydd för drivmedelsstationer och mikrostöd naturturism)
  • Skuld dagligen detaljerat, visar skulden per Ärende-ID
    (Exklusive affärsutvecklingscheckar, uppföljning/utvärdering, skärgårdsprojekt, REACT-EU, Stöd till korrisionsskydd för drivmedelsstationer och mikrostöd naturturism)

Affärsutvecklingscheckar, medel för uppföljning/utvärdering, skärgårdsprojekt,, REACT-EU, Stöd till korrisionsskydd för drivmedelsstationer och mikrostöd naturturism är inte med i den totala skulden, varken på stödtypsnivå eller på ärendenivå.

Uppgifterna i rapporterna hämtas från Nyps. Rapporterna bygger på data från dagen före dagens datum. Eventuella registreringar i efterhand och ändringar efter datumet måste hanteras manuellt.

Det är varje organisations ansvar att kontrollera att uppgifterna stämmer.

Eventuella felaktigheter i rapporterna måste rättas på ärendenivå för att rapporterna ska bli korrekta framöver. Kan inte ni själva genomföra rättningarna ska du skicka in ett ärende via Easit. När vi får ditt ärende löser vi på Nypscentralen problemet.

Har du förslag på andra användbara rapporter, synpunkter eller frågor, hör av dig.

Rapporten Bemyndigande dagligen hittar du i Nypsbarometern.