Utbildning på plats

När ni märker att det uppstår utbildningsbehov i den egna organisationen, så finns det möjlighet att Nypscentralen kommer på besök hos er.

Vi har genomfört en mängd besök under åren och ämnena som avhandlats har varit nästan lika många, beroende på organisationernas behov. Någon organisation har haft många nyanställda som behövt grundläggande utbildning, en annan har haft frågor om uppföljning och utvärdering. En tredje organisation har behövt hjälp att komma igång med Min ansökan, medan en fjärde ville titta på hur handläggningsprocessen kunde digitaliseras och trimmas.

Rent praktiskt går det till så att ni kontaktar Anders Runnholm och berättar om de utbildningsbehov er organisation har. Vi syr sedan ihop ett utbildningspaket och åker ut till er under en eller två dagar. Besöken är kostnadsfria.

Under åren har detta utvecklats till en mycket uppskattad utbildningsform, både av de besökta organisationerna och av oss. Från vår sida kan vi se stora vinster i att få en förståelse för regionala skillnader samt att se våra verktyg användas i den dagliga verksamheten, något som i sin tur underlättar mycket när vi ska utveckla nya funktioner eller ge support. Det kontaktnät vi byggt upp genom dessa personliga möten ska heller inte underskattas.

Kontakt

Har ni frågor, kontakta:

  • Anders Runnholm
  • namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Hjälpte informationen på sidan dig?