Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vi kommer att se över vilka utbildningar som kommer att krävas för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) nya programperiod.

Mycket beror naturligtvis på hur den slutliga formen av stöden kommer att se ut och hur detta påverkar Nyps 2020.

Kontakt

Behöver du utbilda dig i våra system ska du kontakta:

Anders Runnholm, utbildningsansvarig
namn.efternamn@tillvaxtverket.se

För dig som arbetar på Tillväxtverket

Vi har också en manual gällande Nyps 2020 /Eruf Länk till annan webbplats..
Observera, endast för anställda på tillväxtverket.