Stödspecifika kostnads- och finansieringsfrågor

Här kan du se de stödspecifika frågorna gällande kostnader och finansiering som finns i Min ansökan. Informationstexterna är den information du kan läsa i Min ansökan om du behöver veta mer om själva frågan.

Du kan läsa frågorna nedan eller i pdf-format Zip, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Kostnads- och investeringsfråga gällande energieffektivisering:

Kostnads- och investeringsfråga gällande företagsutveckling:

Kostnads- och investeringsfrågor gällande särskilt investeringsstöd och företagsutveckling:

Kostnads- och investeringsfråga gällande RUS eller ERUF:

Kostnads- och investeringsfrågor gällande regionalt investeringsstöd:

Kostnads- och investeringsfråga gällande samverkansprojekt:

Kostnads- och investeringsfrågor gällande särskilt investeringsstöd:

Vilka är merkostnaderna för energieffektiviseringen?

Ange hur stor del (i kronor) av totala investeringen som utgör kostnader för energieffektiviseringen.

Informationstext

Kostnaden beräknar du genom att antingen:

  • A: Urskilja merkostnaden ur den totala investeringskostnaden som en separat investering.
  • B: Genom hänvisning till en liknande mindre energieffektiv investering som skulle genomförts på ett trovärdigt sätt utan stöd. Merkostnaden i B är skillnaden mellan de båda investeringarna.

I vissa fall kan hela kostnaden för investeringen räknas som stödberättigande, vilket gäller situationer där projektet genomförs med ökad energieffektivitet som enda syfte och utan anknytning till någon annan planerad investeringsåtgärd hos sökanden.

Har ditt företag beviljats så kallat försumbart stöd (även kallat de minimis) i år eller under de två föregående åren?

Om du fått ett stöd från en offentlig myndighet har du också fått information om det.

Informationstext

Stödet är ett så kallat försumbart stöd (även kallat de minimis) enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Ett företag kan beviljas flera stöd för olika kostnader upp till 200 000 euro i stöd inom en treårsperiod. Vi behöver information om vilka stöd företaget beviljats inom den senaste tre-årsperioden för att säkerställa att det finns utrymme för att bevilja stöd. Det finns flera myndigheter som kan bevilja försumbara stöd och samtliga ska räknas med.

På Tillväxtverkets hemsida finns en lista över försumbara stöd i Sverige: Förteckning över statliga stödordningar.

Har ditt företag beviljats så kallat försumbart stöd (även kallat de minimis) i år eller under två föregående åren?


Om du fått ett stöd från en offentlig myndighet har du också fått information om det.

Informationstext

Stödet är ett så kallat försumbart stöd (även kallat de minimis) enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Ett företag kan beviljas flera stöd för olika kostnader upp till 200 000 euro i stöd inom en treårsperiod. Vi behöver information om vilka stöd företaget beviljats inom den senaste tre-årsperioden för att säkerställa att det finns utrymme för att bevilja stöd. Det finns flera myndigheter som kan bevilja försumbara stöd och samtliga ska räknas med.

På Tillväxtverkets hemsida finns en lista över försumbara stöd i Sverige: Förteckning över statliga stödordningar.

Ska du köpa från närstående företag eller säljare med anknytning till företaget?

Köp av annat bolag i er koncern, delägare eller annan närstående juridisk eller fysisk person kräver särskilt beslut från myndigheten.

Informationstext

Utgifter för anskaffning av maskiner och inventarier, immateriella tillgångar, varor och tjänster m m från annat bolag i koncern, delägare eller annan närstående juridisk eller fysisk person kan vara stödgrundande. ​
För att få dem godkända som stödunderlag måste utgifterna särredovisas för beslutande myndighet. Utgifterna får endast utgöras av bolagets inköpspris utan vinstpåslag och overheadkostnader.

Ingår köp av begagnad utrustning?

Köp av begagnad utrustning godkänns som stödgrundande kostnad om utrustningen inte fått stöd tidigare.

Informationstext

Om utrustningen är begagnad måste det intygas att den inte förvärvats med hjälp av offentligt stöd tidigare.

Ingår kostnader för finansiell leasing?

Bifoga i så fall leasingavtalet i ansökan.

Informationstext

När det gäller maskiner och anläggningar måste hyresavtalet ha formen av finansiell leasing och innefatta en skyldighet för stödmottagaren att förvärva tillgången när hyresavtalet har löpt ut.

Ingår hyreskostnader?

Bifoga hyresavtal.

Informationstext

Hyresavtal för mark och byggnader förväntas gälla minst fem år efter den dag då investeringsprojektet är klart för stora företag, respektive tre år för små och medelstora företag.

Har ditt företag beviljats så kallat försumbart stöd (även kallat de minimis) i år eller under två föregående åren?

Om du fått ett stöd från en offentlig myndighet har du också fått information om det.

Informationstext

Stödet är ett så kallat försumbart stöd (även kallat de minimis) enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Ett företag kan beviljas flera stöd för olika kostnader upp till 200 000 euro i stöd inom en treårsperiod. Vi behöver information om vilka stöd företaget beviljats inom den senaste tre-årsperioden för att säkerställa att det finns utrymme för att bevilja stöd. Det finns flera myndigheter som kan bevilja försumbara stöd och samtliga ska räknas med.

På Tillväxtverkets hemsida finns en lista över försumbara stöd i Sverige: Förteckning över statliga stödordningar.

Ingår köp av begagnad utrustning?

Köp av begagnad utrustning godkänns som stödgrundande kostnad. Om du inte fått stöd för den tidigare.

Informationstext

Om utrustningen är begagnad måste det intygas att den inte förvärvats med hjälp av offentligt stöd tidigare.

Ingår kostnader för finansiell leasing?

Bifoga leasingavtal.

Informationstext

När det gäller maskiner och anläggningar måste hyresavtalet ha formen av finansiell leasing och innefatta en skyldighet för stödmottagaren att förvärva tillgången när hyresavtalet har löpt ut.

Ingår hyreskostnader?

Bifoga hyresavtal.

Informationstext

Hyresavtal för mark och byggnader förväntas gälla minst fem år efter den dag då investeringsprojektet är klart för stora företag, respektive tre år för små och medelstora företag.

Ska du köpa från närstående företag eller säljare med anknytning till företaget?

Köp av annat bolag i er koncern, delägare eller annan närstående juridisk eller fysisk person kräver särskilt beslut från myndigheten.

Informationstext

Utgifter för anskaffning av maskiner och inventarier, immateriella tillgångar, varor och tjänster m m från annat bolag i koncern, delägare eller annan närstående juridisk eller fysisk person kan vara stödgrundande. ​
För att få dem godkända som stödunderlag måste utgifterna särredovisas för beslutande myndighet. Utgifterna får endast utgöras av bolagets inköpspris utan vinstpåslag och overheadkostnader.

Har ditt företag beviljats så kallat försumbart stöd (även kallat de minimis) i år eller under två föregående åren?

Om du fått ett stöd från en offentlig myndighet har du också fått information om det.

Informationstext

Stödet är ett så kallade försumbart stöd (även kallat de minimis) enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Ett företag kan beviljas flera stöd för olika kostnader upp till 200 000 euro i stöd inom en treårsperiod. Vi behöver information om vilka stöd företaget beviljats inom den senaste tre-årsperioden för att säkerställa att det finns utrymme för att bevilja stöd. Det finns flera myndigheter som kan bevilja försumbara stöd och samtliga ska räknas med.

På Tillväxtverkets hemsida finns en lista över försumbara stöd i Sverige: Förteckning över statliga stödordningar.

Har ditt företag beviljats så kallat försumbart stöd (även kallat de minimis) i år eller under två föregående åren?

Om du fått ett stöd från en offentlig myndighet har du också fått information om det.

Informationstext

Stödet är ett så kallade. försumbart stöd (även kallat de minimis) enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Ett företag kan beviljas flera stöd för olika kostnader upp till 200 000 euro i stöd inom en treårsperiod. Vi behöver information om vilka stöd företaget beviljats inom den senaste tre-årsperioden för att säkerställa att det finns utrymme för att bevilja stöd. Det finns flera myndigheter som kan bevilja försumbara stöd och samtliga ska räknas med.

På Tillväxtverkets hemsida finns en lista över försumbara stöd i Sverige: Förteckning över statliga stödordningar.

Ska du köpa från närstående företag eller säljare med anknytning till företaget?

Köp av annat bolag i er koncern, delägare eller annan närstående juridisk eller fysisk person kräver särskilt beslut från myndigheten.

Informationstext

Utgifter för anskaffning av maskiner och inventarier, immateriella tillgångar, varor och tjänster m m från annat bolag i koncern, delägare eller annan närstående juridisk eller fysisk person kan vara stödgrundande. ​
För att få dem godkända som stödunderlag måste utgifterna särredovisas för beslutande myndighet. Utgifterna får endast utgöras av bolagets inköpspris utan vinstpåslag och overheadkostnader.

Ingår köp av begagnad utrustning?

Köp av begagnad utrustning godkänns som stödgrundande kostnad om utrustningen inte fått stöd tidigare.

Informationstext

Om utrustningen är begagnad måste det intygas att den inte förvärvats med hjälp av offentligt stöd tidigare.

Ingår kostnader för finansiell leasing?

Bifoga i så fall leasingavtalet i ansökan.

Informationstext

När det gäller maskiner och anläggningar måste hyresavtalet ha formen av finansiell leasing och innefatta en skyldighet för stödmottagaren att förvärva tillgången när hyresavtalet har löpt ut.

Ingår hyreskostnader?

Bifoga hyresavtal.

Informationstext

Hyresavtal för mark och byggnader förväntas gälla minst fem år efter den dag då investeringsprojektet är klart för stora företag, respektive tre år för små och medelstora företag.